Grywalizacyjne śledztwo dziennikarskie

chessboard on table beside window

Dziennikarstwo w XXI wieku nie ma lekko… Szum informacyjny, ciągły pośpiech oraz mnogość zewnętrznych bodźców sprawiają, że niezwykle trudno przykuć uwagę współczesnego czytelnika. Kiedy chwytliwe tytuły przestają wystarczać dziennikarze zaczynają rozglądać się za nowymi metodami na zdobycie i utrzymanie uwagi odbiorcy.
Niezależnie od tego, czy to odreagowanie dnia przed konsolą, posiadówka przy planszówkach, czy smartfonowy sposób na „zabicie czasu” w drodze do pracy – gry niewątpliwie stają się częścią życia coraz większej grupy ludzi. Naturalna dla człowieka potrzeba rywalizacji i zabawy znalazła swoje zastosowanie w grywalizacji. Ta natomiast nieustannie poszerza wypływy w kolejnych dziedzinach działalności człowieka.
Gry wzbudzając emocje i działając na wyobraźnię, stają się obecnie ciekawym medium przekazywania informacji. Dla dziennikarzy gamifikacja może być nową metodą nie tylko angażowania czytelnika, lecz przekazywania treści w sposób ułatwiający zarówno ich zrozumienie, jak i zapamiętanie.
W jaki sposób dziennikarz może wykorzystać zasady grywalizacji? Na początek warto uświadomić sobie, że sama gra jest sposobem na przeżywanie pewnej historii oczami innej osoby. Dobrze zaprojektowany mechanizm grywalizacji może prowadzić użytkownika przez stworzony na potrzeby projektu świat. Pozwalać mu na odczuwanie emocji i konfliktów, charakterystycznych dla prezentowanego środowiska. Gamifikacja angażuje gracza, wpływając jednocześnie na potęgowanie siły oddziaływania i zapamiętywalności przekazywanych w fabule treści.
Jednym z ciekawszych projektów łączących grywalizację z dziennikarstwem jest Pirate Fishing: An interactive investigation. Głównym celem platformy grywalizacyjnej jest w tym przypadku skłonienie odbiorcy do zapoznania się z tematem nielegalnego połowu ryb w Afryce. Konsekwencje tego zjawiska ukazane zostały z perspektywy życia w jednym z przybrzeżnych miasteczek w Sierra Leone.
Telewizja Al Jazeera zdecydowała się na zrealizowanie dwuetapowego śledztwa, którego celem było zidentyfikowanie i ujawnienie niektórych zaangażowanych w ten wielomilionowy, nielegalny handel firm i osób. Problem jest szczególnie istotny z perspektywy Afryki zachodniej, w której ryby stanowią jedno z ważniejszych źródeł protein dla milionów mieszkających tam ludzi. Cenne zasoby uszczupla jednak piractwo na skalę przemysłową, którego rynkami zbytu są zwykle Europa i Azja. Istotne dla dziennikarzy było ukazanie konsekwencji, z którymi nielegalny połów ryb wiąże się dla mieszkańców ubogich, nastawionych na połów państw.
Zapoznając się z materiałem odbiorca ma za zadanie odpowiednio go klasyfikować, a tym samym uzupełniać swój „dziennik śledczy”.

https://interactive.aljazeera.com/aje/2014/piratefishingdoc/

Zastosowana w Pirate Fishing grywalizacja opiera się na utrzymywaniu zaangażowania odbiorcy porzez postawienie go w roli dziennikarza. Każdy może „przenieść” się na chwilę na niespokojne wody Afryki, zobaczyć życie w uzależnionym od połowu ryb miasteczku i przyjrzeć się trudnym działaniom mającym na celu przeciwdziałanie przestępstwu. Gracz podejmując się misji staje się członkiem grupy dziennikarskiej toczącej śledztwo. Przyjmuje rolę Junior researchera, aby wraz z upływem gry zdobywać kolejne odznaki i awansować w dziennikarskiej hierarchii.

Jako narzędzie narracji poprzez kolejne etapy materiału zastosowano telefon, na którym pojawiają się maile od różnych członków dziennikarskiej ekipy śledczej.
Zaangażowana w produkcję Pirate Fishing dziennikarka – Juliana Ruhfus wskazuje, że jej celem jest nie tylko przedstawienie problemu nielegalnego połowu, lecz także ukazanie odbiorcy realiów toczenia podobnych dziennikarskich dochodzeń. Zastosowana w reportażu grywalizacja umożliwia opowiedzenie historii Sierra Leone z wykorzystaniem zarówno teksu, jak i nagrań wideo, a jednocześnie wpływa na silniejsze niż w przypadku innych dostępnych mediów zaangażowanie odbiorcy.
Zachęcamy do poprowadzenia własnego dziennikarskiego śledztwa i życzymy szybkich awansów w grywalizacyjnych strukturach dochodzenia:
https://interactive.aljazeera.com/aje/2014/piratefishingdoc/

Sprawdź SalesCompanion w działaniu!

System SFA/FFA + e-learning + grywalizacja


Tagi

dziennikarstwo, grywalizacja, media, reportaż, zaangażowanie odbiorcy


Przeczytaj także

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Skontaktuj się z nami