Grywalizacja w rekrutacji dopasuje Cię do pracy

Grywalizacja w rekrutacji to dobry pomysł. Grywalizacja działa, ponieważ ludzie w naturalny sposób wchodzą w gry. Robiliśmy tak od setek, jeśli nie od tysięcy lat. Gra angażuje emocje, zmusza do myślenia a także odkrywania własnych silnych i słabych stron. Właśnie ten ostatni atut gier wykorzystano w ciekawym projekcie grywalizacyjnym Pymetrics (https://www.pymetrics.com/).  

Aplikacja Pymetrics została stworzona z myślą o osobach poszukujących pracy. Twórcy platformy wyszli z założenia, że zamiast
kandydatów do pracy pytać, lepiej ich atuty sprawdzać w praktyce. Każda osoba rejestrująca się na portalu otrzymuje do wykonania szereg zadań-gier, które obszernie diagnozują nie deklaratywne, ale rzeczywiste zachowania i skłonności gracza, jego osobowość, predyspozycje zawodowe oraz szereg innych cech. Jedna z gier to np. rozwiązanie tzw. dylematu więźnia. Jest to gra o sumie niezerowej (nie zakłada prostej dychotomii wygrany-przegrany), w której dwóch graczy musi przyjąć pewną strategię postępowania względem siebie, a ich indywidualny wynik zależny jest właśnie od tego, jak będą się zachowywać względem siebie. Jest to gra sprawdzająca skłonność do ryzyka, ale też badająca zdolność do zaufania drugiej stronie w sytuacji niepewności.  

Kolejne zadanie służy sprawdzeniu predyspozycji psychomotorycznych uczestnika grywalizacji. Gra polega na możliwie najszybszym wciskaniu wskazanego klawisza na klawiaturze komputerowej. Na tej podstawie komputer szacuje szybkość przetwarzania informacji badanego, co w późniejszej pracy powinno się przekładać na szybkość reagowania, odporność na stres a także umiejętności logicznego kojarzenia faktów.   Tego typu różnorodnych testów gracz ma przed sobą 12. Zrealizowanie wszystkich dostarcza platformie komplet informacji niezbędnych do odpowiedniego dopasowania ofert do predyspozycji gracza. Zyskują wszyscy – pracodawca otrzymuje rekomendację pracownika o odpowiednich cechach do danego zadania, a pracownik nie traci czasu na przeglądanie ofert, które nie są dla niego.   Platforma Pymetrics świetnie pokazuje, że grywalizację można wykorzystywać w bardzo różnych obszarach życia i biznesu. Również w naszych wdrożeniach, gdzie angażujemy handlowców i pracowników do skuteczniejszego wykonywania swoich zadań, korzystamy z danych, które uzyskujemy w trakcie gry. Identyfikujemy strategie, które gracze przyjmują, sprawdzamy czy preferują natychmiastowe wzmocnienia, czy raczej odkładają nagrodę na później, badamy ich skłonność do współpracy w ramach zespołu lub preferencję do grania „na siebie”. Wszystkie te informacje mogą być bardzo przydatne nie tylko w maksymalizowaniu efektów projektu, ale też dla działów rozwoju i HR, aby w odpowiedni sposób planować rozwój pracowników w firmie. Platforma Pymetrics udowadnia, że grywalizacja może pomagać firmie nawet gdy pracownik jeszcze do niej formalnie nie dołączył.  

Sprawdź SalesCompanion w działaniu!

System SFA/FFA + e-learning + grywalizacja


Tagi

big data, biznes, grywalizacja, hr, rekrutacja


Przeczytaj także

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Skontaktuj się z nami